Måste man vara konfirmerad för att Gifta sig? Förklarat!

Om du vill gifta dig i Sverige krävs det att du är myndig och har rätt att ingå äktenskap. Myndigheten är 18 års ålder och från den 1 januari 2019 innebär det att ett äktenskap ogiltigförklaras  i Sverige om någon i paret var under 18 år när de gifte sig. I vvissa undantagsfall kan dock ett utländskt barnäktenskap fortfarande erkännas.

Konfirmation är inte en förutsättning för att gifta sig i Sverige. Det finns ingen lag som kräver att du ska vara konfirmerad för att gifta dig, oavsett om du är kristen eller tillhör en annan religion eller livsåskådning. Du behöver inte heller tillhöra någon speciell kyrka eller trossamfund för att gifta dig i Sverige, utan du kan gifta dig i vilken kyrka eller ceremonimediet som du önskar, så länge det finns en vigselförrättare eller annan behörig person som kan viga er.

Det finns dock vissa krav på formen för bröllopet, så som att vigselförrättaren måste vara behörig att viga och att vigseln måste ske på svenska. Det är också viktigt att du och din partner har samtyckt till att gifta er och att det inte finns några hinder för ert äktenskap, såsom att ni är släkt med varandra eller att ni redan är gifta med någon annan.

Så länge du uppfyller de formella kraven och har samtycke från din partner och behörig vigselförrättare, kan du gifta dig oav

I vissa kyrkor kan det finnas ytterligare krav för att gifta sig, till exempel att du och din partner ska ha en viss tro eller delta i viss religiös praxis. Dessa krav kan variera från kyrka till kyrka, så det kan vara bra att kontakta den kyrka eller ceremonimediet där du önskar gifta dig för att få mer information.

Om du och din partner har en annan tro eller livsåskådning än kristendomen kan ni också gifta er i en annan form av ceremoni, såsom en civil ceremoni eller en ceremoni som anordnas av ett annat trossamfund. I så fall är det viktigt att du kontaktar den behöriga myndigheten eller organisationen för att få mer information om vad som krävs och vad som är möjligt.

Om du och din partner har en annan tro eller livsåskådning än kristendomen kan ni också gifta er i en annan form av ceremoni, såsom en civil ceremoni eller en ceremoni som anordnas av ett annat trossamfund. I så fall är det viktigt att du kontaktar den behöriga myndigheten eller organisationen för att få mer information om vad som krävs och vad som är möjligt.

Det kan också vara möjligt att gifta sig utomlands, men det finns viktiga saker att tänka på i sådana fall. Det kan till exempel vara svårt att få ert äktenskap erkänt i Sverige om ni gifter er utomlands, så det är viktigt att du och din partner kontaktar den svenska ambassaden eller konsulatet i det land där ni önskar gifta er för att få mer information om vad som gäller.

Oavsett om du och din partner gifter er i Sverige eller utomlands är det viktigt att du och din partner är överens om vad ni vill och vad som passar er bäst. Det kan vara bra att prata med varandra och eventuella andra parter, såsom vigselförrättare eller representanter för trossamfund, för att få en uppfattning om vad som är möjligt och vad som passar er bäst.

Lämna ett svar

Relaterade inlägg

  • Vad är en Smekmånad? Allt du bör Veta!

  • Vad är en Bröllopskoordinator? Varför Behöver du en?

  • Vad är ett Äktenskap? Förklarat!